pearcing

         PEARCİNG HAKKINDA…

 

 

 • Pearcing’i gençler niye yaptırıyor sizce, dikkat çekmek için mi, psikolojik açıdan inceler misiniz?
 • Evet, ancak “dikkat çekmek” tanımlaması çok geniş bir kapsama sahip. İnsanlar dikkat çekmekten ve başkaları tarafından fark edilmekten hoşlanırlar.
 • Birçok kültürde, tarih boyunca da bunun için çok farklı uygulamalar, işlemler yapılmıştır. Vücudunun değişik bölgelerini renkli ot ya da topraklarla boyayan arkaik insanlardan ve kültürlerden alnının ortasına kocaman bir lacivert dövme yaptıran Hintli kadınlar, burunlarına halka takan yerliler ve ayaklarını deforme ederek sakatlayan Çinli kadınlar, boynunu taktıkları metal halkalara her yıl bir yenisini ekleyerek uzatmaya (ve böylece güzelleşmeye) çalışan insanlara kadar farklı güzellik anlayışlarına sahip toplumsal kabuller görüyoruz.
 • Günümüze doğru geldikçe çeşitli kozmetik uygulamalar, dövmeler ve pearcing de bunun devamı olarak düşünülebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki dikkat çekmenin tek yolu bedenimizin görselliği değildir. Bir nezaket jesti, ince bir nükte, bilgi, görgü, mizah, temizlik, diğerkâmlık, duygudaşlık, anlayış, hoşgörü gibi kavramları çok önemsemeyen ve “nasılım”ı değil de “nasıl görünüyorum”u daha çok düşünen modern gençliğin “imajinasyon”takıntısında görselliğin biraz abartılı değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

 

 • Niye acı veren bir şeyi kendilerine yamak istesinler ki, bu bir çeşit mazoşistlik sayılabilir mi?

 

 • Mazohizmden çok bir kültürün estetik anlayışının diğeri tarafından çok yadırgatıcı bulunabilmesi demek daha doğru. Pearcing bir alt-kültür modasının belli bir zaman dilimindeki yaygınlaşmasına iyi bir örnek aslında. Yani oldukça göreceli bir konu. Örneğin seyrettiğim bir belgeselde Çinli kadınların yıllar süren işkenceler sonucu kemiklerini bile kırıp birbiriyle kaynaştırarak ayaklarını küçültmeleri işlemine dayanan “lotus ayaklar” seyredenlerin tamamı tarafından “iğrenç” bulunmuştu. İşin daha da ilginç tarafı bir zaman toplum tarafından baskı ile kadınlara kabul ettirilmeye çalışılan bu “güzelleşme” uygulaması on yıllar içinde aynı toplumda aynı işlemi yapmış olanları aşağılamaya kadar varabilen bir değişime uğramıştı. İnsanlar özellikle de kadınlar her tarih diliminde biraz güzelleşebilmek için büyük acıları göze almışlardır. Bu gün de defalarca estetik operasyonlar için bıçak altına yatan insanlar aynı şeyi yapmış oluyorlar.

 

Ancak şunu da eklemeliyim: Kişilik patolojilerinde abartılı görsel imajinasyonlar, abartılı dövmeler, sıradışı pearcing türü uygulamalar daha sık görülür. Bir başka deyişle kişilik patolojisi olan insanlarda bu tür uygulamalara eğilim sözkonusudur. Ancak tüm uygulayanların patolojik bir gereksinimden yola çıktığını düşünmemek gerekir.

 • Pearcing’i bir takı olarak mı yoksa bir imaj yaratmak için mi yaptırıyorlar?

 

 • Takı da sonuçta bir imaj oluşturma çabasının ürünüdür. Ayrıntılandırıldığında takıların da kendilerine göre ifade ettikleri özel anlamları, oluşturdukları imaj farklılıkları söz konusudur.

 

 • Sağlık açısından ne gibi tehlikeleri var? Mikrop kapma gibi…

 

 • Sağlıksız koşullarda yapıldığında(ki çoğunlukla steril ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılabilmektedir) bu risk elbette küçümsenemez.

 

 • Çıkarmak istediklerinden vücutlarındaki bu delikler kapanır mı?

 

 • Bu uygulamaya, işleme, takılan cismin niteliğine göre değişebilir. Küçük olanları küpe için delinen kulak memesine benzetebiliriz.

 

 • Şu hastalıklara sahip olanlar kesinlikle yaptıramaz gibi bir şey söyleyebilir misiniz?

 

 • Mikrop kapma riski yüksek olan, bağışıklık siteminde sorun olan, hijyenik koşullara gerekli özeni gösteremeyen, ya da buna müsait olmayan bir meslekte çalışanlar ve benzeri gruplar sayılabilir.

 

 

Dr. Gıyasettin EKİCİ

Psikiyatr