KADIN VE ERKEK CİNSELLİĞİNDEKİ FARKLAR

KADIN VE ERKEK ARASINDA PSİKOSEKSÜEL FARKLILIKLAR

 

S:Kadın ve erkeğin cinselliği algılamasında ve yaşamasında bazı farkların olduğunu belirtiyorsunuz, nedir belli başlı farklar

 

Evet, kadın ve erkeğin cinsellik algılamasında ve bunu yaşamasında bazı temel farklılıklar vardır.

Erkek kolay uyarılır, Ses, koku, hatırlama (bir anının canlanması) ve özellikle de görsel uyaranlar örneğin erotik bir figür ya da görüntü erkeğin uyarılmasına neden olabilir.

Oysa kadınlar daha çok dokunsal olarak uyarılır. Daha geç ve güç uyarılır ve uyarılmasında duygusallık ve romantizm önemli unsurlardır. Ama erkekte yalın (buna isterseniz kaba da diyebilirsiniz) cinsellik daha baskındır.

Bu durum şöyle bir farklılığa yol açıyor; bir erkek sevmediği ve hatta hoşlanmadığı birine de karşı da geçici cinsel ilgi duyabilir ama kadınlarda böyle bir durum nadir görülür. Onların önce kalbini fethetmeniz gerekir.

S:Bu farklılık kadın ve erkeğin kurduğu özel ilişkiye nasıl yansır. Yani bu durum ilişkiyi güçlendirir mi zayıflatır mı?

 

Şöyle de söyleyebiliriz: erkekler daha çok biyoseksüeldir ama kadınlar daha çok psikoseksüeldir. Bu farklılık bazen her iki cinsin birbirini anlamamasına neden olur çünkü her ikisi de karşısındakinin de durumu kendisi gibi algıladığı ön kabulünden hareket eder.

Karşısındaki kadının doğal tepkisini bir erkek kapris veya nazlanma gibi algılarken kadın da erkeğin doğal tepkilerini hoyratlık veya kabalık olarak algılayabilmektedir.

Burada kastettiğim doğallıktan maksat elbetteki kaba bir şekilde ilgisiyle başkasını taciz etmeyi mazur görmek değil ama erkeklerin kolay uyarılan doğal içgüdülerinin, karşı cinsten gelen uyaranlara karşı çoğunlukla her an hazırda duran bir ilgilerinin olduğunu ve bunu denetleme işiyle çok fazla enerji harcadıklarını bir veri olarak kabul etmeyi kastediyorum.

S: Çok eşlilik veya aynı anda birden fazla kişiye ilgi duymak konusunda iki cins arasında fark var mı?

Kural olmamakla birlikte kadınlar daha monogam eğilimliyken erkekler daha çok poligam eğilimlidir. Eşini sever, sayar ve değerli bulurken de avami tabirle gözü dışarıda olabilirler. Kadınlar duygusal açıdan doyum sağlayan bir ilişkileri varsa böyle bir ihtiyacı pek hissetmezler. Ama öte yandan kadınlar cinselliği daha çok bir silah olarak kullanma eğilimindedirler denebilir. Bir kadın erkeğini cezalandırmak için aldatmayı düşünebiliyor.

S:Bir erkeğin doğasında var partnerine karşı sadakatsizlik gibi bir sonuç çıkmıyor mu anlattıklarınızdan?

Hayır çıkmıyor. Şimdi burada önemli bir ayrımı yapmamız gerekiyor, o da şu; duygularımızı denetleyemeyiz ama davranışlarımızı denetleyebiliriz ve sorumlu olduğumuz alan da burasıdır.

Yani güzel bir kadın gördüğünde bir erkeğin içinde beğeni hissetmesi doğaldır ama bu isteğini denetleyip denetlemeyeceği, bunu zarafetle mi kabaca mı davranışlarına yansıtacağı, onun toplumsallaşma düzeyi, özdenetim gücü, görgüsü, içinde yetiştiği kültürü, kişilik yapısı vs. gibi birçok etken tarafından belirlenecektir.

Burada esas olan, bir yönüyle doğal ve estetik bu duyguyu, gerek karşıdaki gerek yanında bulunan hanımefendiyi rahatsız eder tarzda dışa vurmamasıdır.

Zira tüm bu bahsettiğimiz bilimsel kabullere karşın, insanlar kadın olsun, erkek olsun ilgi duydukları ve beraber oldukları kişinin bir başka hemcinsine ilgi duymasından incinir ve bunu açıkça göstermesinden de rencide olur. Özgüvenleri ve özsaygıları zedelenir, kıskançlık ve öfke duyarlar.

S:Erkekler fizik görünüme daha mı tutkundur peki?

Kadınları için de elbette fiziksel görünüş önemlidir ancak önem ve öncelik sırası erkeklere kıyasla daha geridedir. Duygusallık, karizma, başarı, centilmenlik, içtenlik… Vs. gibi özellikler de önem taşır ama erkeklerde cinsel ilgi ve uyarım için fiziksel görünüm baskın şekilde belirleyicidir.

Cinsel uyarılmada da erkekler görsel uyaranlardan kadınlara kıyasla çok daha fazla etkilenirken kadınlar dokunsal uyarılardan daha çok etkilenir. Dolayısıyla erkeklerin fiziksel görünümü çok önemsemeleri ile görsel uyaranlardan daha fazla etkilenmeleri arasında bağlantı mevcuttur.

S:Son olarak hemcinslerimize yönelik tutumlarımızı nasıl karşılaştırabiliriz?

Elbette hem kadınlar hem erkekler hemcinslerini rakip olarak algılarlar ve bu hep böyle olagelmiştir. Ancak kadınların kadınlara dikkati ve ilgisi nerdeyse erkeklerin kadınlara ilgisi kadar güçlüdür ama bu ilgi daha çok rekabet duygusundan kaynaklanır. Kendisiyle karşılaştırmayı sever kadın.