Aile Terapisi

Yeniden canlanan bir alt uzmanlık dalı olan aile terapisi hızla gelişmektedir. Aile terapisi psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde ailenin öneminin altını çizer. Terapinin sonuçları da bu yargıyı desteklemektedir. Aile terapisi belli amaçlar güder. Terapide hedefler ve aşamalar birçok aile terapisi ekolünde ortak olan ana başlıklar altında kategorize edilebilir. Bu yazıda aile terapisinin değişik psikiyatrik bozukluklarda kullanımı gözden geçirilmiştir.

 

Devamı için tıklayınız

Next

Psikiyatrist

Previous