Koruyucu Psikiyatri Veya Ruhsal Bir Checkup Düşünmeli miyiz?

Koruyucu Psikiyatri

Veya

Ruhsal Bir Checkup Düşünmeli miyiz?

 

 

Avrupa ve Amerika’da yapılan çalışmalarda başka bir hastalık için hastanelere başvuran hastaların 3/2’sinin psikiyatrik yardım almaya ihtiyaç duydukları ortaya çıkmış. Bu küçümsenmeyecek bir rakamdır. Bizim ülkemiz de gerçekten tıp alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden bir ülke.

Bizde de böyle bir araştırma yapılsa yukarıdaki sonuçları, hatta daha fazlasını almanız mümkün. Batıda bunların yanında sosyal sağlık hizmetleri de daha geniş kapsamda. İnsanlara sorun çıkmasını beklemeden önleyici ya da koruyucu psikiyatrik sağlık hizmetlerinin verilmesi lazım.

 

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde koruyucu hekimlik tedavi edici hekimlikten daha öncelikli konuma geçmektedir. Bu durum sosyal, ekonomik, biyolojik ve psikolojik boyutları olan psikiyatri için de “koruyucu psikiyatrik danışmanlık hizmeti” veya “koruyucu ruh sağlığı hizmeti” olarak öne çıkmaktadır.

 

Sorunlar veya sorun olma eğilimindeki durumlar henüz bir hastalığa veya psikiyatrik krize dönüşmeden ele alınmalıdır. Örneğin; ufak tefek sorunların ilişkilerini zedelemeye bağladığını fark eden bir çiftin, durumları geçimsizlik veya çatışma boyutlarına varmadan profesyonel bir danışmanlık hizmeti almaları daha doğrudur.

Bu hizmeti evlenmeden önce almaları ise en doğrusudur. Uyumlu bir çift adayı olup olmadıklarını veya uyumlu bir çift olmak için ne yapmaları gerektiği konusundaki bilimsel bilgileri paylaşarak… Zira iyi iki insan da birbirleriyle anlaşamayabilir.

 

Modern yaşantı biçiminin bireyleri maruz bıraktığı koşturmaca ve strese insan faktöründeki olumsuzluklar (eğitimsizlik, görgü-bilgi eksikliği vs.) ve altyapı hizmetlerinin ciddi eksikleriyle ülkemiz koşulları eklendiğinde “önleyici-koruyucu hizmet” daha da önem kazanır.

 

Her şeyin ekonomiye endekslendiği ABD’de yapılan araştırmalarda sorunlar açıkça ortaya çıkmadan önce “önlemeye yönelik” “koruyucu psikiyatrik hizmet”in maliyetinin hastalık ve sorunlar ortaya çıktıktan sonraki “tedavi edici psikiyatrik hizmet”ten çok daha az olduğu, ikinci seçeneğin gerek bireye ve aileye, gerekse ülke ekonomisine çok daha fazla yük oluşturduğu saptanmıştır.

 

Bu nedenle gerek bireyler ve gerekse özel ve kamu kurumları koruyucu ruh sağlığı hizmeti almaya özendirilmektedir. Bir şirketin genel müdürü de işçisi de kendilerini çok iyi hissettiklerinde daha verimli, daha uyumlu olmakta, üretim ve paylaşım artmakta, bireyler daha kolay terfi etmekte, daha çok kazanmaktadırlar.

Bireyin ruhsal enerjisini optimal kullanımı ancak böyle mümkün olmaktadır. İnsanlığın tüm zamanlarda oluşturduğu her şey ama her şey birbirlerine eklediğimiz ruhsal enerjilerimizden başka bir şey değildir. Gelişmiş sağlık standartlarında ruh sağlığı hizmetinin herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz.

Sorunlarınızın sizi bunaltmasına beklemeden profesyonel danışmanlık desteği almak aslında psikiyatrik yardımın en kolay ve en ucuz şeklidir.