DÖVME (TATUAJ)

 

Dövmeler neden yaptırılır? Neden insanlar böyle bir ihtiyaç hissederler?

Dövmeler çok eski zamanlardan beri özelikle ilkel insanların süslenmek ve güzel görünmek amacıyla vücutlarına ve özellikle de görünen yerleri olan yüz el, boyun, ayak gibi organlarına yaptırdıkları bir işlem. Bir tür beden ve cilt süsü. İlkel topluluklarda bu dövmelerin dinsel, majik(büyüsel), ve toplumsal anlamları da vardı.

Günümüzde dövmeler ilkel topluluklardaki işlevlerine benzer şekilde belli yaş gruplarında ve belli altkültürlerde bir toplumsal anlam taşıyıcısı, bir başka ifadeyle bir sembol olarak da kullanılmaktadır. Yakın geçmişte tatuajın  kültürel daha doğrusu altkültürel boyutundan daha çok söz edilebilirken bu gün için daha yaygın ve normal popülasyonu da kapsamı içine alan bir boyut kazandığını söyleyebiliriz.

 

Dövme nasıl bir psikolojik ihtiyaçtan doğar?

Çoğunlukla genç yaşlarda ve ergenlerde rağbet görmekte ve çoğunlukla adı konulmamış bir protest kimlik vurgusu taşımaktadır. Bu nedenle cinsel özgürlük ve hatta cinsel sınır tanımazlık, cinsel şiddet ya da kaba şiddet iması taşıyan tatuajlar seyrek değildir.

Madde bağımlılarında da normal popülasyondan daha fazla dövme görülür. Bu yönüyle dövmeler, bireyin daha çok kişilik ve karakter bozukluklarında ortaya çıkan normali aşmaya yönelik arayışlarıyla ilişkili olabileceği gibi normal ve masum bir süslenme isteğinin dışavurumu da olabilir.

Örneğin bizim kültürümüzde kendi bedenini kesici bir aletle, örneğin jiletle keserek kalıcı iz bırakmak isteyen kişinin “sıradışılık” ve “farklılık” arayışı, eğer kültürüyle ya da altkültürüyle daha uyumluysa vücuduna kalıcı dövmeler yaptırarak da ortaya konabiliyor. Batı toplumlarındaki uyuşturucu, seks ve şiddet temelli altkültür gruplarındaki kişilik patolojileri daha çok böyle bir dışavurumla görünür olmaya eğilimlidir.

Sonuç olarak suça ve şiddete eğilimli, kriminalitesi yüksek, cinsel suçlara ve toplumdışı cinsellik arayışlarına açık bireylerde daha sık görüyoruz abartılı tatuajları.

Ancak tüm dövme yaptıranların bu eğilimleri taşıdığını söylemek haksızlık olur. Elbette ki bazen özenilerek ve daha estetik bulunarak da dövme yaptırılmaktadır. Bir dolu çıtı pıtı genç kızın ya da delikanlının zaman zaman esen kültürel ve medyatik rüzgârların da etkisinde kalarak ve daha çok da içinde bulundukları arkadaş gruplarının eğilimlerinden etkilenerek vücutlarını dövmelerle kapladıkları görülebilmektedir.

 

Dövme biçimi yaptıran kişinin karakteri hakkında bilgi verir mi?

 

Kural olmamakla birlikte kişilik ve karakter patolojileri ile ilişkilendirilebilecek tatuajlar diğerlerine oranla daha büyük, daha çok sayıda (abartılı) ve daha keskin ifadelere sahiptirler. Yani kişinin, kolunun deltoid(üçgen) kasına yaptırdığı küçük bir kuş ya da çiçek resmi ile tüm sırtını ya da göğsünü hatta tüm vücudunu kaplayan ürkütücü, ağzından alev saçan bir yaratık dövmesi aynı şeyi ifade etmeyecektir.