Kimdir?

Hakkımda ufak bir öz geçmiş

Psikiyatrist Dr. Gıyasettin Ekici

• İlk, orta ve lise öğrenimini okul birincisi olarak tamamlayıp 1983-1989 yılları arasında Tıp eğitimi aldığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1989 da mezun oldu.
• Zorunlu sağlık hizmetini Sıvas ili Koyulhisar ilçesi Devlet Hastanesinde Başhekim olarak yaptı.
• 1993-1998 yılları arasında İstanbul’da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları(psikiyatri) uzmanlık eğitimini tamamladı.
• 1996 yılı ve 1997 yılının ilk 6 ayında İstanbul il sınırları içinde meydana gelmiş ve polis kayıtlarına geçmiş intihar vakalarını inceleyen araştırmasıyla ‘Psikiyatrik Hastalardaki Ölümle Sonuçlanmış İntihar Olgularında Sosyo-Demografik ve Klinik Bulgular’ başlıklı tez çalışmasını hazırlamış, daha sonra bu çalışmanın sonuçları 1999 yılında Hamburg’da yapılan Dünya Psikiyatri Kongresi’nde sunularak tartışılmıştır. Sözkonusu araştırma bu konuda şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı araştırmalardan biri olmuştur.
• Sakarya depreminden sonra deprem bölgesine giden ilk ekibin içinde yer alarak bir yılı aşkın süre deprem bölgesinde gönüllü olarak çalıştı.
• Muhtelif kamu kurumlarında çalıştı ve kamu sağlık kurumlarındaki mevcut işleyişe itiraz ederek istifa edip serbest çalışmaya başladı.
(İtiraz nedeni ve istifa gerekçesi şuydu: Psikiyatri uzmanlık eğitimi sırasında da öğretildiği üzere kuramsal olarak psikiyatrik görüşme süresinin ortalama olarak 40 dakika olması gerekirken kamu kurumlarına tedavi için başvuranlara ayrılan süre çoğunlukla 3 dakikayla 10 dakika arasında değişen yetersiz bir süredir.
Yetersiz süre yetersiz ilgiye, kalitesi düşük sağlık hizmetine neden olmakta, kısa zamanda çözümü-tedavisi mümkün olan sorun ya da hastalık, sağlık hizmeti sunumundaki yetersizlik nedeniyle uzamakta kronikleşmekte ve tedavisi daha zor hale gelmektedir.
Bir yandan olması gerekenden daha seyrek görüşme aralığı diğer yandan yetersiz görüşme süresi nedeniyle tedavisi gerçekleşemeyen hasta da bir kamu sağlık kuruluşundan hizmet aldığını düşünerek ve başka bir destek ve tedavi arayışına girmeden beklemekte ve yanıl-tıl-maktadır.
Bu durum hekimden kaynaklanmayan, sisteme ilişkin bir sorun olmakla birlikte (yetersiz yer, hekim, bina, fazla hasta yükü vs.) hekim de çarkın bir dişlisi olarak bu bozuk sistemde yerini almak zorunda bırakılmaktadır.)
• Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlanmış bilimsel makale, kongre sunumu ve bilidirileri yanında görsel ve yazılı medyada,dergi ve gazetelerde yayımlanmış pek çok yazısı olan Dr Ekici, katıldığı radyo ve TV programlarıyla da ülkemizde psikiyatrik problemler konusunda oldukça yetersiz olduğunu düşündüğü bilgi havuzuna katkı sunmaya devam etmektedir.
• Türk Tabipler Birliği üyesidir.
• Halen İstanbul Bakırköyde ADATERAPİ Psikiyatri Merkezinde hizmet vermektedir.