ÇOCUK MU KARİYER Mİ

ÇOCUK MU KARİYER Mİ?

 

Çalışan ve bebeği olan anneler bir süre sonra işleri-kariyerleri ve bebekleri arasında seçim yapma zorunluluğunun ortaya çıkardığı bir sıkıntıyı yaşıyorlar sıklıkla. Kariyer-Çocuk, iş hayatı-annelik arasında nasıl sağlıklı bir denge kurmak gerekir?

 

Erişkin bir birey olarak hepimizin kişiliğinin gelişiminde, karakterinin oluşumunda iki önemli ana faktör etkilidir; genetik faktörler ve çevresel faktörler.

Çevresel faktörlerin ise en çok şekillendirici, belirleyici olanı ve önem taşıyanı anne-çocuk ilişkisidir. Bu nedenle annenin bebeğe ve çocuğa yaklaşma biçimi, ona verdikleri ve veremedikleri, fazla verdikleri ve eksik bıraktıkları o çocuğun geleceğini, bir erişkin olduğu zamanki kişiliğini doğrudan etkileyecektir.

Şimdi sorunuza gelirsek; bu tamamen kişilerin kendilerine özel koşulları değerlendirerek bireysel tutumlarına göre karar verecekleri bir durum. İşini terk eden ve belli bir zaman çocuğuna yönelen anne bundan hoşlanarak, içtenlikle isteyerek bunu yapıyorsa bu sağlıklı ve doğru bir tutumdur diyebiliriz ancak çocuğuna gereken asgari süre zaman ayırdıktan sonra gerekli düzenlemeleri yaparak, bebeğin ihtiyaçlarının giderilebileceği koşulları oluşturarak kendi işine dönebilir bu da sağlıklı bir tutumdur.

Sağlıklı olmayan tutumlara gelince; anne çocuğu için kendi yaşantısını bütünüyle ihmal ediyorsa, kendi yaşantısını çocuğununkine adıyorsa bu sağlıklı bir tercih olmaz. Böyle annelerin çoğunlukla çocuklarından beklentileri de yüksek olur ve ilerleyen yaşlarda bu beklentiler karşılanmayınca da büyük hayal kırıklıkları ve pişmanlıklar yaşayabilirler. Diğer yandan karşı uçta kendi hayatını yaşamak istediği için çocuğuna ya da bebeğine yönelik sorumluluklarını yeterince yerine getiremeyen veya getirmeyen, onu bir yük gibi, ayak bağı gibi gören veya da işini gücünü bırakan ama bunu isteyerek değil kendini zorlayarak ve mutsuz olarak yapan annenin tercihi de sorunludur.

 

Özetlemek gerekirse;

-Anne çocuk için kendi hayatını veya kendi hayatı için çocuğun hayatını ihmal etmemeli her ikisini de birlikte taşımalı, kendine karşı ve çocuğuna karşı hatta eşine karşı olan sorumluluğunu dengelemelidir.

-İşine devam edip etmemek her kişi ve aile için farklı şeyler ifade eder. Ailenin ekonomik durumu, yapılan işin niteliği, kişinin işe olan motivasyonu, çalışması durumunda bebeğin bakımını ve sorumluluğunu paylaşacak sosyal desteğin varlığı ve niteliği gibi birçok etkene bağlı olarak değişir. Dolayısıyla bazı koşullarda annenin çalışması daha uygun olabilirken bazı koşullarda işi bırakması uygun olabilir. Koşullardan bağımsız olarak kategorik değerlendirme yapmak sağlıklı olmaz.

                                              Psikiyatr Dr. Gıyasettin EKİCİ